الکترود زمین سبک و متعلقات

الکترود زمین ضد زنگ و گالوانیزه سبک (GR-GSL، GR-GSL)

مشخصات فنی
توضیحات
الکترودهای زمین سبک فولادی ضدزنگ و گالوانیزه انواعی از الکترودهای زمین مطابق استاندارد IEC 62651 هستند که دارای کوپلر،سر ضربه خور و سر نوگ تیز هستند که نگهداری و حمل و نقل آن آسان و بر اساس شرایط خاک کاربرد جهانی دارد.

کوپلر الکترود زمین سبک (GRDL)

مشخصات فنی
توضیحات
برای اتصال دو قسمت از الکترود زمین سبک استفاده می‌شود.

سر ضربه خور میله ارت سبک (GRPN)

مشخصات فنی
توضیحات
سر ضربه خور از فولاد سخت ساخته شده و از سر میله محافظت می‌کند تا از هر گونه آسیبی جلوگیری شود.

سر نوک تیز میله ارت سبک (GRTN)

مشخصات فنی
توضیحات
سر نوک تیز که از فولاد سخت شده ساخته شده است، از نوک میله‌ها محافظت می‌کنند و اجازه می‌دهند هنگام کوبش میله‌ها به راحتی به زمین فرو روند.

الکترود زمین لوله‌ای (GR-SSP، GR-GSP)

مشخصات فنی
توضیحات
الکترود‌های زمین لوله‎‌ای با جنس فولاد ضد زنگ و فولاد گالوانیزه نوعی دیگر از الکترود‌های زمین مطابق استاندارد IEC 62561 هستند که در چاه ارت استفاده می‌شوند. اطراف آن‌ها را با مواد کاهنده زمین پر می‌کنند تا به مقاومت زمین مناسب برسند.