مارکر

از مارکرها برای علامت گذاری مسیر بستر آندی، مسیر خط لوله و مسیر کابل استفاده می‌شود. مارکرهای فولادی یا بتنی با توجه به درخواست مشتری و نیاز پروژه یا نیاز پروژه در محل کارخانه پتونیا ساخته می‌شود.

مارکر بستر آندی

مشخصات فنی
توضیحات

مارکر بستر آندی برای نشان دادن محل بستر حفاظت کاتدیک در ابتدا و انتهای بستر استفاده می‌شود.

ماکر بتنی

مشخصات فنی
توضیحات

از مارکر بتنی برای نشان دادن بستر حفاظت کاتدیک در ابتدا و انتهای بستر و همچنین مسیر خط لوله استفاده می‌شود.

مارکر کابل

مشخصات فنی
توضیحات

مارکر کابل بتنی برای نشان دادن مسیر کابل‌های استفاده می‌شود.