محصولات ارتینگ

سیستم ارتینگ یا زمین، بخش‌های خاصی از یک سیستم قدرت الکتریکی می‌باشد، معمولاً سطوح رسانا را برای ایمنی وعملکرد صحیح تجهیزات به زمین متصل می‌کند. پتونیا طیف وسیعی از محصولات خود را مانند میله‌‌های ارت، حوضچه‌های بازرسی ارت، باس بارها، صفحات زمین، کلمپ‌ها، مواد کاهنده مقاومت زمین و لوازم جانبی ارت را تولید می‌کند.