محصولات صاعقه گیر

عملکرد سیستم حفاظت از صاعقه حفاظت از سازه ها در برابر آتش سوزی یا تخریب مکانیکی و جلوگیری از آسیب یا حتی کشته شدن افراد در ساختمان ها است. یک سیستم کلی حفاظت در برابر صاعقه شامل حفاظت خارجی در برابر صاعقه (محافظت صاعقه/ارتینگ) و حفاظت داخلی در برابر صاعقه (محافظت در برابر افزایش جریان) است. ما گستره وسیعی از محصولات حفاظت در برابر صاعقه را تولید و عرضه می‌کنیم، از جمله صاعقه گیر الکترونیکی  ESE، شمارنده‌ صاعقه، دکل‌ها ، تکیه‌گاه‌ها، بست‌ها و کلمپ‌ها.