پایه‌های صاعقه گیر

براکت نصب دیواری (WMB)

مشخصات فنی
توضیحات

براکت دیواری پتونیا  برای حمایت از لوله و میله های ترمینال هوا و براکت های دیواری قابل تنظیم بین 150-200 میلی متر مناسب است.

براکت دیواری سبک (LWMB)

مشخصات فنی
توضیحات

براکت دیواری سبک پتونیا برای حمایت از لوله و میله های ترمینال هوا مناسب است.

گیره نگهدارنده لوله به لوله (PTS)

مشخصات فنی
توضیحات

گیره نگهدارنده لوله پتونیا برای اتصال لوله به لوله و میله های ترمینال هوا مناسب است.

لوله به پروفیل مستطیلی نگهدارنده گیره (TRS)

مشخصات فنی
توضیحات

گیره نگهدارنده لوله پتونیا به پروفیل مستطیلی برای اتصال پروفیل مستطیلی به لوله و میله های ترمینال هوا مناسب است.