کیت عایقی فلنج

مشخصات فنی
 
توضیحات

در محل‌های جدا سازی خطوط لوله زیر زمینی (UG) و رو زمینی (AG) با هدف جلوگیری از نشت جریان حفاظت کاتدیک، لازم است در محل فلنج‌ها از تجهیزات عایق سازی الکتریکی استفاده گردد .

یکی از پرکاربردترین این تجهیزات، کیت‌های عایقی هستند که شامل قطعات زیر است:

۱. گسکت مرکزی
۲. اسلیو
3.واشر عايقي
٤. واشر فلزی

دو نوع اصلی کیت‌های عایقی نوع( Full Face) E  و نوع (F (Raised Face هستند، گسکت نوع E تمام سطح فلنج را در بر می‌گیرد و سوراخ‌هایی برای عبور پیچ‌ها در آن در نظر گرفته می‌شود. گسکت نوع F تنها دو لبه داخلی فلنج را از یکدیگر جدا می‌سازد.

سایز کیت‌های عایقی مطابق سایز فلنج بر اساس استانداردهای 16.21 ANSI B و 16.20 ANSI B مشخص می‌گردد. بنا بر توصیه ی استاندارد 750-IPS-M-TP، اجزا کیت عایقی باید از مواد زیر ساخته شود:

  • گسکت مرکزی برای فلنج‌های Full Face یا Raised Face باید از یک ماده چند لایه فنولیک تقویت شده که از دو طرف با ورقه‌های پلیمر کلروپرن (مانند نئوپرن) پوشانده شده باشد، ساخته شود.
  • اسلیوهای عایقی معمولاً  از مواد پلی اتیلن با چگالی بالا ساخته می‌شوند.
  • واشرهای عایقی از مواد فنولیک تقویت شده ساخته می‌شود.