آندهای تزریق جریان

در سیستم حفاظت کاتدیک به روش تزریق جریان از این نوع آندها استفاده می‌شود. این آندها در اشکال و اندازه های مختلف تولید می‌گردد.

آند تیتانیوم MMO لوله‌ای (با روکش چند اکسیدی)

مشخصات فنی
توضیحات

از آندهای MMO لوله‌ای به منظور حفاظت کاتدیک سازه‌های فلزی مدفون در خاک یا مغروق در آب استفاده می‌شود. امکان استفاده از این آندها در بسترهای چاهی، توزیعی، سطحی افقی وسطحی عمودی برای حفاظت سازه‌های مختلف وجود دارد. ابعاد متداول در تولید این آندها قطر ۲۵ در طول ۱۰۰۰ میلی متر و قطر ۲۵ در طول  ۵۰۰ میلی متر است.

آند تیتانیوم MMO نواری (با روکش چند اکسیدی)

مشخصات فنی
توضیحات

از آندهای MMO نواری معمولاً به منظورحفاظت سطح خارجی کف مخازن استفاده می‌شود. امکان استفاده از این آندها برای حفاظت میلگردهای سازه‌های بتنی مسلح نیز وجود دارد زیر لایه‌ی تیتانیوم این آندها مطابق با استاندارد ASTM B265 Grade1 می‌باشد.

آند تیتانیوم MMO سیمی (با روکش چند اکسیدی)

مشخصات فنی
توضیحات

به منظو حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون در خاک و با هدف توزیع یکنواخت جریان می توان از آندهای MMO سیمی شکل در طول خط لوله و به موازات آن استفاده نمود.

کانداکتور بار تیتانیومی​

مشخصات فنی
توضیحات

کانداکتور بار تیتانیومی برای اتصال الکتریکی آندهای نواری MMO به منظور حافظت کاتدیک سطح بیرونی مخازن ذخیره سازی استفاده می‌شود.

آند تیتانیوم MMO سیمی Piggy Back

مشخصات فنی
توضیحات

مجموعه آندهای سیمی (MMO ) به همراه کابل تغذيه ، بكفيل كربني و همچنین پوشش محافظ با نام آند Piggy Back شناخته می‌شود .این آند‌ها به منظور سرعت بالا در اجرا و توزیع یکنواخت جریان، امروزه در سیستم‌های حفاظت کاتدیک مورد توجه قرار گرفته است.

آند تیتانیوم MMO رشته ای (با روکش چند اکسیدی)

مشخصات فنی
توضیحات

آند استرینگ یا رشته‌ای از آند لوله‌ای MMO و کابل مقاوم به کلر تشکلیل شده است که معمولاً در سیستم حفاظت کاتدیک به روش چاه عمیق و یا داخل مخازن رو زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آند تیتانیوم MMO توری (با روکش چند اکسیدی)

مشخصات فنی
توضیحات

آندهای مش یا توری شکل تیتانیومی با پوشش چند اکسیدی معمولاً برای جلوگیری از خوردگی میلگرد‌های داخل بتن مسلح استفاده می‌شود.

آند چدن پر سیلیسیوم

مشخصات فنی
توضیحات

آندهای چدن پرسیلیسیوم از متداول ترین آندهای مورد استفاده در سامانه‌های حفاظت کاتدیک به روش تزریق جریان است. در تولید این آندها مطابق استاندارد ASTM-A518 از عناصر سیلیسوم و کروم استفاده می‌شود .این آندها می بایست به همراه مواد بكفيل كربنی استفاده شوند. استفاده از بكفيل کربنی سبب بهبود جریان دهی آند و افزایش قابلیت عملکردی آن می شود. این آندها عموماً در ابعاد با قطر ۲ در طول ۶۰ اینچ و یا قطر ۳ در طول ۶۰ اینچ تولید می‌شوند.