اتصال تسمه به تسمه و صفحه

پتونیا طیف گسترده ای از اتصالات جوش احتراقی را برای اتصال تسمه به تسمه و صفحه ارائه می‌دهد. علاوه بر این، جداول انتخاب قالب، پودر جوش و دستگیره قالب برای برخی از این اتصالات نیز در کاتالوگ این شرکت فهرست شده است.

اتصال موازی تسمه عمودی (BB-EV)

از قالب‌های BB-EV برای ایجاد اتصالات تسمه به تسمه استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال انتها به انتها تسمه
• تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد.

اتصال موازی تسمه افقی (BB-EH)

از قالب‌های BB-EH برای ایجاد اتصال تسمه به تسمه استفاده می‌شود. ویژگی:
• اتصال انتها به انتها تسمه
• تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد.

اتصال سه راهی تسمه به تسمه عمودی (BB-DP)

از قالب‌های BB-DP برای ایجاد اتصال تسمه به تسمه عمودی استفاده می‌شود .
ویژگی:
• اتصال تسمه عمودی به سر تسمه
تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد.

اتصال عمودی سه راهی تسمه به تسمه (BB-TV)

قالب‌های BB-TV برای ایجاد اتصال سه راهی عمودی از تسمه به تسمه استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال تسمه عمودی به انتهای تسمه به صورت "T" شکل
تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد

اتصال چهار راه عبوری تسمه به تسمه (BB-X)

از قالب‌های BB-X برای ایجاد اتصال غیر متقاطع تسمه به تسمه استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال عبوری تسمه به تسمه "X" شکل
تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد.

اتصال موازی عمودی تسمه به تسمه (BB-V)

از قالب‌های BB-V برای ایجاد اتصال انتها به انتها تسمه عمودی استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال عمودی تسمه به تسمه
• تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد.

اتصال افقی تسمه به صفحه
(BS-HS)

از قالب‌های BS-HS برای ایجاد اتصال تسمه به صفحه استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال تسمه به صفحه
تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد.

اتصال عمودی تسمه به سازه فولادی (BS-VI)

از قالب‌های BS-VI برای ایجاد اتصال تسمه به سازه فولادی استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال عمودی تسمه به سازه فولادی
• تسمه ممکن است مسی یا غیر مسی باشد.