اتصال سیم به تسمه

پتونیا طیف گسترده‌ای از اتصالات جوش احتراقیررا برای سیم به نوار و صفحه ارائه می‌دهد. جداول انتخاب قالب، پودر جوش و دستگیره قالب برای برخی از این اتصالات نیز در کاتالوگ این شرکت فهرست شده است.

 

اتصال موازی سیم به تسمه (CB-E)

از قالب‌های CB-E برای ایجاد اتصال انتهایی سیم به انتهای تسمه استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال موازی سیم به تسمه
• سیم مسی رشته ای متحدالمرکز، مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
• سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد.

اتصال عمودی سیم به تسمه (CBS-VS)

قالب‌های CBS-VS برای اتصال سیم به تسمه استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم عمودی به تسمه
• سیم مسی رشته ای متحدالمرکز، مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد
•سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد.

اتصال عمودی سیم به سازه فولادی(CS-VI)

قالب‌های CS-VI برای اتصال سیم به سازه فولادی استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم به سازه به صورت عمودی
• سیم مسی رشته ای متحدالمرکز، مگر اینکه موارد دیگر ذکر شده باشد.
سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد

اتصال افقی سیم به تسمه(CB-T)

قالب‌های CB-T برای اتصال سیم به تسمه استفاده می‌شود.
ویژگی:
• اتصال سیم به تسمه افقی "T" شکل
• سیم مسی رشته ای متحدالمرکز مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد
•سیم مفتولی ممکن است مسی یا با پوشش مس باشد.