الکترود مرجع دائمی

الکترود مرجع مس/سولفات مس Cu/CuSo4

مشخصات فنی
توضیحات

اندازه گیری پتانسیل سازه نسبت به الکترولیت، به عنوان اصلی ترین معیار صحت عملکرد سامانه حفاظت کاتدیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که برای پتانسیل، مقدار مطلق وجود ندارد برای ارزیابی آن باید از یک مرجع مشخص استفاده نمود.

الکترود مرجع مس/سولفات مس (Cu/CuSO4) غالباً در ارزیابی سامانه‌های حفاظت کاتدیک در سازه‌های مدفون در خاک که عاری از یون کلر می‌باشد، استفاده می‌گردد.

این رفرنس‌ها شامل الکترودی از جنس مس با خلوص بسیار بالا است که در محلول سولفات مس اشباع غوطه‌ور شده است. به منظور جلوگیری از پلاریزاسیون در حین انجام تست، ناحیه سطحی الکترود مس در تماس با محلول سولفات مس بایستی به اندازه کافی بزرگ باشد. الکترود مرجع ثابت در بکفیلی با ترکیباب حاوی ٧٥% گچ، ۲۰% بنتونیت و ٥% سولفات سدیم تولید می‌گردد. این الکترودهای مرجع دائمی معمولا در کنار خطوط لوله و زیر مخازن استفاده می‌شود.

الکترود مرجع روی/سولفات روی Zn/ZnSo4

مشخصات فنی
توضیحات

الکترود مرجع روی/سولفات روی (Zn/ZnSo4) می‌تواند جهت اندازه‌گیری پتانسیل سازه فلزی نسبت به خاک مورد استفاده قرار گیرد. 

این الکترود مرجع در بکفیلی با ترکیبات حاوی 50% گچ و 50% بنتونیت در محل کارخانه پتونبا تولید و عرضه می‌گردد.

الکترود مرجع روی Zn

مشخصات فنی
توضیحات

با توجه به هزینه ی بالای تامین الکترود مرجع نقره/کلرید نقره در بسیاری از موارد می‌توان از الکترود روی استفاده نمود. علاوه بر این در مقایسه با الکترودهای نقره کلرید نقره این الکترودهای مرجع ضمن سادگی در تولید، از استحکام مکانیکی بالاتری نیز برخوردار هستند. متداول ترین اشکال تولیدی آنها به صورت میله‌ای و دیسکی است. 

الکترود مرجع نقره/کلرید نقره Ag/AgCl

مشخصات فنی
توضیحات

در محیط های حاوی یون کلر که امکان استفاده از الکترود مرجع مس/سولفات مس وجود ندارد می‌توان از الکترود مرجع نقره / کلرید نقره (Ag/AgCI) استفاده نمود. در این نوع الکترود فلز نقره با محلول کلریدی خود به تعادل می‌رسد، این الکترودها نیز در هر دو نوع ثابت و قابل حمل تولید و عرضه می‌گردند.

الکترودهای مذکور پیش از استفاده بایستی به مدت چند ساعت در آب دریا غوطه ور شده و پایدار گردند.

از این الکترودها علاوه بر محیط‌های دریایی در حفاظت کاتدیک داخلی مخازن نیز استفاده می‌شود.