باس بار ارت

ارت بار مسطح مسی (CEB)

مشخصات فنی
توضیحات

ارت بار مسطح مسی امکان اتصالات چند سیم در یک مکان متمرکز را فراهم می‌کند. رسانایی خوبی است و قابلیت نصب روی مقره را دارد. این محصول می‌تواند قلع اندود (در صورت درخواست)، با مقاومت کم و هدایت الکتریکی بالا با استفاده از پانچ (یا سوراخ کردن)، حفره‌های یکنواخت ایجاد کند.

ارت بار اهمی“Ω” شکل(EPO)

مشخصات فنی
توضیحات

تسمه مسی به شکل "Ω" امکان اتصالات چند سیم در یک مکان متمرکز را فراهم می‌کند. این محصول این محصول می‌تواند قلع اندود (در صورت درخواست)، با مقاومت کم و هدایت الکتریکی بالا با استفاده از پانچ (یا سوراخ کردن)، حفره‌های یکنواخت ایجاد کند.