جعبه AC

 جعبه‌های AC برای محافظت و تقسیم توان ورودی ترانس‌های رکتیفایر استفاده می‌گردد. باکس AC در دو نوع تک فاز و سه فاز توسط این شرکت تولید می‌شود. پلیت جعبه‌های AC با توجه به نیاز پروژه از ورق فولادی به ضخامت 2 یا 3 میلی متر ساخته شده است.