متعلقات پودرجوش PetWeld 

فیوز جوش و دیسک فولادی

مشخصات فنی
توضیحات

فیوزهای جوشکاری به عنوان شروع کننده جوشکاری احتراقی استفاده می‌شوند. این فیوزها باید به تفنگ جوشکاری از راه دور متصل شوند و پس از اتصال الکتریکی به عنوان چاشنی عمل کنند.

تفنگ جوش و فیوز جوش کنترل از راه دور

مشخصات فنی
توضیحات

کنترل از راه دور جوشکاری به عنوان یک ماشه برای شروع جوش احتراقی استفاده می‌شود. این دستگاه قابل شارژ بوده و کاربر می‌تواند به راحتی از آن استفاده کند.