محصولات کاتدیک

حفاظت کاتدیک یکی از موثرترین روش‌ها برای پیشگیری از خوردگی فلزات مدفون در خاک و یا مغروق در آب است. پتونیا طیف گسترده‌ای از تجهیزات سیستم حفاظت کاتدیک، ازجمله ترانسفورمرهای رکتیفایر، جعبه‌های اتصال، آندها، الکترودهای مرجع، اسپارک گپ و پلاریزیشن سل را تولید و عرضه می‌نماید.