میله ارت از جنس مس سخت و فولاد ضد زنگ و ملحقات

میله ارت با جنس مس سخت، فولاد ضدزنگ (GR-SC، GR-SS)

مشخصات فنی
توضیحات
میله ارت با جنس مس سخت، فولاد ضدزنگ و با مقاومت خوردگی مناسب و عمر فوق العاده طولانی در خاک‌های مختلف طراحی شده‌اند. به طور کلی، آنها را می‌توان توسط چکش مستقیماً به داخل زمین فرو برد. میله‌های ارت تمام مس از مس سخت با خلوص و خواص مکانیکی مطابق با استاندارد ساخته می‌شود.

کوپلر میله ارت مناسب میله مس سخت، فولاد ضدزنگ و فولاد گالوانیزه (GRDC)

مشخصات فنی
توضیحات
این کوپلر‌ها برای میله‌های زمین با جنس مس سخت، فولاد ضد زنگ و فولاد گالوانیزه مناسب است و از فولاد ضد زنگ تولید می‌شود.

سر نوک تیز میله ارت مس سخت، فولاد ضدزنگ و فولاد گالوانیزه(GRT)

مشخصات فنی
توضیحات

این نوع سر نوک تیز برای محافظت از نوک میله ارت استفاده می‌شود و اجازه می‌دهد میله ارت هنگام کوبش به راحتی به زمین فرو رود.

سر ضربه خور میله ارت مس سخت، فولاد ضد زنگ و فولاد گالوانیزه (GRPS)

مشخصات فنی
توضیحات

سر ضربه خور فولادی مناسب میله‌های ارت مس سخت، فولاد ضد زنگ و فولاد گالوانیزه با مقاومت بالا می‌باشد و اجازه می‌دهد میله ارت هنگام کوبش به راحتی به زمین فرو رود.