نگهدارنده پایه صاعقه‌گیر

پایه صاعقه گیر"L" شکل (ABL)

مشخصات فنی
توضیحات

پایه صاعقه‌گیر پتونیا برای نصب صاعقه‌گیر طراحی شده است. این کلمپ برای اتصال سیم یا تسمه به صاعقه‌گیر با حداکثر قطر 20 میلی‌متر مناسب است.

پایه صاعقه‌گیر "T" شکل (ABT)

مشخصات فنی
توضیحات

پایه صاعقه‌گیر پتونیا برای نصب صاعقه‌گیر طراحی شده است. این کلمپ برای اتصال سیم یا تسمه به صاعقه‌گیر با حداکثر قطر 20 میلی‌متر مناسب است.

پایه صاعقه‌گیر " V "شکل (ABV)

مشخصات فنی
توضیحات

پایه صاعقه گیر پتونیا برای نصب ترمینال صاعقه گیر بر روی سطح شیب دار طراحی شده اند. این برای اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیر با حداکثر قطر 20 میلی‌ متر مناسب است.

پایه صاعقه گیر" Y" شکل (ABY)

مشخصات فنی
توضیحات

پایه صاعقه گیر پتونیا برای نصب ترمینال صاعقه گیر بر روی سطح شیب دار طراحی شده اند. این برای اتصال سیم یا تسمه به صاعقه گیر با حداکثر قطر 20 میلی‌ متر مناسب است.

صاعقه‌گیر سیم به دیوار (ASW)

مشخصات فنی
توضیحات

کلمپ صاعقه‌گیر پتونیا برای نصب صاعقه‌گیر بر روی دیوار طراحی شده است. این برای اتصال سیم به صاعقه‌گیر با حداکثر قطر 20 میلی‌ متر مناسب است.

نگهدارنده صاعقه‌گیر و لوله (APH)

مشخصات فنی
توضیحات

این کلمپ برای نصب صاعقه‌گیر و لوله با حداکثر قطر 20 میلی‌متر بر روی سازه‌های مختلف استفاده می‌شود.