کابلشو مسی قلع اندود

موف جهت اتصال کابل (PMC)

مشخصات فنی
توضیحات

موف‌ها برای کاربردهای زیادی ایده آل هستند. آنها دراندازه‌های قطر کابل‌ها هستند و جهت اتصال دو کابل مناسب می‌باشند.

کابلشو مسی (DL)

مشخصات فنی
توضیحات

کابلشو مسی از مس خالص الکترولیت با درصد خلوص 99/9 تشکیل شده است .آنها با اندازه مختلف ارائه می‌شوند.

کابلشو اقتصادی (DLi)

مشخصات فنی
توضیحات

کابلشو مسی از مس الکترولیت با درصد خلوص 99/9 تشکیل شده است که به منظور محافظت در برابر اکسیداسیون، معمولاً قلع اندود می‌شود.

کابلشو دو سوراخه (DLT)

مشخصات فنی
توضیحات

کابلشو دو سوراخه مسی قلع  اندود شده با دو سوراخ برای اتصال آسان به سازه ساخته می‌شود. آنها از مس خالص  با درصد خلوص 99/9 با روکش قلع اندود ساخته می‌شوند که در برابر خوردگی مقاوم هستند. فاصله بین دو سوراخ  25 و 40 میلی متر است، اما اندازه های دیگر بنا به درخواست شما در دسترس هستند.