کلمپ‌های میله ارت

کلمپ اتصال تسمه به میله ارت (GRT-P)

مشخصات فنی
توضیحات

این کلمپ برای اتصال تسمه به میله ارت مناسب است. پیچ آن از فولاد ضدزنگ یا فسفر برنز برای جلوگیری از خوردگی در دراز مدت مطابق با BS 7430 و IEC 62561 ساخته شده است.

کلمپ اتصال سیم به میله ارت (GRC-P)

مشخصات فنی
توضیحات

این کلمپ برای اتصال سیم به میله ارت مناسب است. پیچ آن از فولاد ضدزنگ یا فسفر برنز برای جلوگیری از خوردگی گالوانیکی در دراز مدت، مطابق استانداردهای BS 7430 و IEC 62561 ساخته شده است.

کلمپ اتصال تسمه به میله ارت "U" شکل (GRC-N)

مشخصات فنی
توضیحات

کلمپ های اتصال تسمه به میله ارت "U" شکل به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تسمه‌های هادی را بدون نیاز به سوراخ کاری به الکترودهای زمین/میلگردها اتصال می‌دهند.
آنها بر اساس BS 7430 و IEC 62561 ساخته شده‌اند.

کلمپ اتصال سیم به میله ارت "U"شکل (GRC-A)

مشخصات فنی
توضیحات

کلمپ اتصال میله ارت به سیم مسی "U" شکل برای اتصال سیم به الکترودها/میلگردهای زمین طراحی شده اند. طبق استانداردهای BS 7430 و IEC 62561، قسمت "U" از فولاد ضد زنگ برای جلوگیری از خوردگی گالوانیکی در دراز مدت ساخته شده اند.

کلمپ اتصال سیم به میله ارت (توسط کابلشو) (GRC-T)

مشخصات فنی
توضیحات

برای اتصال سیم از طریق کابلشو به میله‌های ارت مناسب هستند. آنها به گونه ای طراحی شده اند که با طیف کاملی از میله‌های کاپرباند، میله‌های مسی یا میله‌های فولادی ضد زنگ مطابقت داشته باشند. کلمپ اتصال کابلشو به میله ارت مطابق استانداردهای BS 7430 و I EC 62561 ساخته شده‌اند.

کلمپ اتصال سیم به لوله (GRPg)

مشخصات فنی
توضیحات

کلمپ‌های ارتینگ لوله‌های فولادی ضد زنگ و گالوانیزه برای اتصال لوله به کابل مناسب هستند.