صفحه زیر پایی گالوانیزه (گریتینگ) (EM)

صفحه تخلیه بار الکتریکی برای تجهیزات حساس به بار‌های الکترواستاتیک مناسب است. این صفحات به تخلیه بار استاتیکی ایجاد شده توسط شخص و بار استاتیکی روی ابزارها یا اجزای در معرض بار کمک می‌کند. 

مشخصات فنی
توضیحات

همچنین این صفحات در کامیون‌ها و تانکرهای سوخت که از زمین عایق هستند و فقط با لاستیک‌های خود تماس فیزیکی دارند کاربرد دارد، زیرا تخلیه بارهای ساکن در حین عملیات انتقال سوخت نامطلوب است. به طور مشابه، در سوخت‌گیری هواپیما، یک کابل زمین، تانکر (کامیون یا هواپیما) را به کشتی جستجوگر سوخت متصل می‌کند تا اختلاف شارژ را قبل از انتقال سوخت از بین ببرد.