فرآیند جوشکاری

تمیز کردن و خشک کردن قالب و هادی‌ها

• نقاط اتصال را تمیز و خشک کنید و زنگ زدگی یا چربی را از آن پاک کنید.
• قبل از شروع جوشکاری، قالب باید خشک شود (با مشعل یا حرارت قالب را تا 120-130 درجه سانتیگراد گرم کنید).

قراردادن قطعات در قالب و قفل کردن

قطعاتی را که قرار است جوش داده شوند در داخل قالب قبل از احتراق در موقعیت صحیح قرار دهید.

قرار دادن دیسک فلزی در قالب جوش

با احتیاط قالب را با دستگیره ببندید.
دیسک فلزی را روی حفره قالب قرار دهید.دیسک باید با توجه به اندازه پودر انتخاب شود.

ریختن پودرجوش در قالب

پودر "Pet Weld"(پودر جوش) را بدون حرکت دادن دیسک فلزی در قالب بریزید.
مطمئن شوید که حجم پودر با قالب مطابقت داشته باشد.
و در آخر چاشنی به صورت یکنواخت روی پودر ریخته شود و درب قالب را ببندید.

روشن کردن فیتیله


فتیله را در قالب قرار دهید، اما مطمئن شوید که قسمت بالای فیتیله خارج از دهانه قالب باشد تا به راحتی جرقه بزند.
فیتیله را روشن کنید.

بازکردن دستگیره و خارج کردن اتصال

قالب را باز کرده و اتصال را از قالب خارج کنید تا برای اتصال بعدی آماده شود.
در حین خارج کردن اتصال، قالب را کاملا باز نگه دارید تا از شکستن لبه‌های داخلی جلوگیری شود.